Agencja Moody’s oceniła Polskę. Rating Polski

Temat: Rating Polski według Moody's

  • Agencja Moody's zwiększa prognozę wzrostu PKB gwoli Polski
  • Ministerstwo Finansów podało stan swojego konta
  • Morawiecki o decyzji agencji Moody's. "Zależy nam na ocenie inwestorów"
  • Fitch ostrzega Polskę. Obniża prognozę wzrostu gospodarczego
  • MFW ocenia pomysły naszego rządu. "Mogą obniżyć wzrost gospodarczy"

Agencja ratingowa Moody’s potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski; jako podstawy zmiany perspektywy ratingu agencja wymieniła ryzyko osłabienia później sytuacji fiskalnej Polski oraz pogorszenie tzw. klimatu inwestycyjnego - wskazuje Ministerstwo Finansów w sobotnim komentarzu.

"Przekroczyliśmy masę krytyczną. Ta kula śniegowa obecnie się właśnie zaczęła toczyć"

Swoją ocenę agencja przedstawiła w sobotę po 3. Ministerstwo finansów skomentowało rano decyzję agencji Moody's o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski na poziomie A2/P-1, obok jednoczesnej zmianie perspektywy wraz z stabilnej na negatywną. "Agencja ratingowa Moody’s potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski. Weryfikacja ta jest o jeden stopień wyższa od oceny ratingowej agencji Fitch jak i również o dwa stopnie lepsza od oceny przyznanej po styczniu br. przez agencję S&P" - czytamy po komunikacie MF.

Resort zwraca uwagę, że w uzasadnieniu Moody's "wskazuje na silną, zdywersyfikowaną gospodarkę (Polski- red. ), co przejawia się w wysokim wzroście gospodarczym, pomimo narażenia na ryzyka zewnętrzne i recesja w strefie euro. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej w Polsce średnioroczne tempo wzrostu PKB po latach 2011-2015 wynosiło dwóch, 9 proc., przy 1-wszą, 0 proc. dla Unii Europejskiej".

"Agencja prognozuje dalszy wzrost PKB w stopniu 3, 5 proc. po latach 2016-2017, wskazując dzięki eksport netto oraz konsumpcję prywatną jako główne faktory wzrostu" - zauważa ministerstwo finansów.

Perspektywa negatywna

Moody's ogłosił własną ocenę. Rating bez zmian, ale prognoza negatywna

Jednocześnie resort odnosi się do odwiedzenia zmiany perspektywy ze stabilnej na negatywną. Jako podstawy podano m. in. ryzyko fiskalne związane ze doniosłym wzrostem w bieżących wydatkach, jak również rządowe projekty związane z obniżeniem stulecia emerytalnego.

"Agencja obawia się ryzyka wzrostu wydatków rządowych oraz negatywnego wpływu dzięki zachowania inwestorów możliwości uchwalenia ustawy o przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych walutowych i kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Zasobów zwraca uwagę na fakt, że 26 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa dzięki lata 2016-2019, w którym przedstawiona została ścieżka kształtowania się deficytu sektora publicznego w najbliższych latach" - podkreśla MF.

Deficyt ów w 2017 r. dzierży kształtować się poniżej trzy proc. (PKB), a po kolejnych latach sukcesywnie spadać, do 1, 3 proc. w 2019 r. "Osiągnięciu tego celu służy szereg działań resortu, w tym pomiędzy innymi przyjęta 13 maja br. przez Sejm RP nowelizacja Ordynacji Podatkowej oraz pakiet uszczelniający rynek materiałów płynnych zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów po dniu 12 maja br. " - wymienia resort.