Branża tytoniowa - wpływy do odwiedzenia budżetu państwa z akcyzy

Polacy przepalają miliardy. Jak państwo zarabia jak i również traci na papierosach

Palenie papierosów szkodzi zdrowiu, ale nie budżetowi. W obrębie akcyzy od branży tytoniowej do polskiej kasy wpłynęło w ubiegłym roku 18, 8 mld zł. Dodatkowo wyroby tytoniowe to nieopodal 11 proc. wartości eksportu produktów rolno-spożywczych. 14 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Według szacunków GUS spożycie papierosów w 2016 r. wyniosło 1891 sztuk/mieszkańca i było na temat 29, 0 proc. lepsze niż w 2015 r. Natomiast według szacunków IERiGŻ konsumpcja papierosów maleje. Przy 2016 r. bilansowa spożycie papierosów (bez uwzględnienia strat i zapasów) wyniosła 1400 sztuk na mieszkańca i była o ok. czterech, 5 proc. mniejsza aniżeli w 2015 r.

- Branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla budżetu państwa, z uwagi w duży udział podatków pośrednich od wyrobów tytoniowych po ogólnych wpływach budżetowych. W 2017 r. budżet państwa z tytułu akcyzy uzyskał dochody w wysokości 68, 8 mld zł, w poniższym z akcyzy na towary tytoniowe i tytoń 18, 8 mld zł a mianowicie czytamy w przygotowanym poprzez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej raporcie dot. rynku tytoniu w Naszym kraju.

W raporcie nie ma informacji na rzecz kosztów leczenia palaczy ponoszonych przez państwo. Na stronie Kancelarii Premiera czytamy natomiast, iż koszty leczenia związane wraz z używaniem wyrobów tytoniowych wynoszą ok. 18 mld zł rocznie. Z kolei koszta niemedyczne (absencja chorobowa, mniejsza wydajność w pracy) to ok. 15 mld zł rocznie.

Foto: PAP

Jedna trzecia dochodów wraz z akcyzy to tytoń

W strukturze dochodów z akcyzy w ub. r. dochody z wyrobów tytoniowych wyniosły dwudziestu siedmiu, 5 proc. (wobec 28, 1 proc. rok wcześniej). Większy udział w zyskach z podatku akcyzowego (46 proc. ) miały wyłącznie paliwa silnikowe. Profity z akcyzy ogółem przy 2017 r. były na temat 4, 5 proc. duże niż rok wcześniej, zaś dochody z akcyzy dzięki wyroby tytoniowe o 1, 6 proc. wyższe.

Również eksport wyrobów tytoniowych ma istotny udział w bilansie handlu zagranicznego Naszego kraju. W 2017 r. wartość eksportu wyrobów tytoniowych stanowiła blisko 11 proc. zalety eksportu produktów rolno-spożywczych (wobec 8 proc. w 2016 r. ). Wyższy udział odnotowano tylko w gospodarki mięsem i jego przetworami (21 proc. ).

Przetwórstwo tytoniu w Polsce jest w dużym poziomie uzależnione od importu surowca i nastawione na wywóz towarów wyrobów tytoniowych. Wytwórczość papierosów zwiększyła się po Polsce o 16, czterech proc. - do rekordowego poziomu 204 mld sztuk, a tytoniu do palenia zmalała o 9 proc. - do 23 tys. ton.

Firmy tytoniowe w lepszej kondycji

Sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu tytoniowego w 2017 r. poprawiła się w stosunku do roku poprzedniego, który również był bardzo korzystny na rzecz tej branży. Zysk netto zakładów przemysłu tytoniowego wyniósł w 2017 r. 436 mln zł i był o ponad 35 proc. wyższy niż przed rokiem. Przychody ze zbytu zwiększyły się o 10 proc. - do 13, 7 mld zł, z kolei uzyskiwane ze sprzedaży samych produktów tytoniowych wzrosły na temat 16 proc. - do 9, 4 mld złotych.

W ub. r. przeciętny poziom cen towarów tytoniowych był o dwóch, 8 proc. wyższy niż w 2016 r., tuż przy wzroście przeciętnego poziomu wartości towarów i usług konsumpcyjnych o 2, 0 proc. Ceny papierosów wzrosły przeciętnie o 2, 8 proc., a pozostałych wyrobów tytoniowych o 6, 3 proc.

W 2016 r. konsumpcja papierosów wyniosła 54 mld sztuk, ich produkcja była prawie czterokrotnie większa od krajowego zapotrzebowania.

Foto: PAP

W weryfikacji ekspertów IERiGŻ spadkowy kierunek konsumpcji papierosów jest wynikiem głównie wzrostu cen, spowodowanego głównie wysoką akcyzą, a także promowanej w ostatnich latach mody na niepalenie oraz wprowadzeniem restrykcyjnych zakazów palenia w miejscach ogólnych. Jednocześnie eksperci wskazują w zainteresowanie produktami substytucyjnymi: e-papierosami oraz nowatorskimi wyrobami tytoniowymi.