Górnicy z KHW bez «czternastek» i bezpłatnego węgla poprzez 3 lata. Będą w wyższym stopniu zmotywowani?  Informacje

Górnicy z KHW bez "czternastek" i darmowego węgla przez 3 czasy. Będą bardziej zmotywowani?

Jest porozumienie pośród zarządem KHW a związkowcami. Zakłada ono, że dzięki trzy lata zostaną zawieszone uprawnienia emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla oraz zasady wypłaty gratyfikacyj z okazji Dnia Górnika i tzw. 14 pensji.

Kto ulży Kompanii Węglowej? Bloomberg: spółka sprzedaje euroobligacje

"W sezonie zawieszenia zapisy HUZ są zastąpione przez regulaminy wcześniej uzgodnione i podpisane za pośrednictwem strony. Nagrody, według tych regulaminów, mają mieć koloryt motywacyjny dla pracowników. Nagroda za rok 2014 (14 pensja) zostanie wypłacona przy KHW SA w terminie późniejszym tj. do cztery marca 2015, na dotychczasowych zasadach"- podała spółka przy komunikacie.

- W sezonie zawieszenia zapisy układu pozostaną zastąpione przez regulaminy wcześniej uzgodnione i podpisane przez strony. Nagrody, według tychże regulaminów, mają mieć koloryt motywacyjny dla pracowników - poinformował Jaros.

Bardziej motywacyjny ma być środek naliczania "barbórki" oraz "czternastki" - w oparciu na temat średnią roczną. Dotychczas tę pierwszą obliczano na podstawie wynagrodzenia za październik, a drugą - średnią z ostatnich 3 miesięcy. a mianowicie Nowe rozwiązanie jest lepsze, bardziej sprawiedliwe - podkreślił szef Sierpnia '80 przy spółce Szczepan Kasiński.

- Nie jesteśmy zaspokojeni z tego porozumienia a mianowicie zadeklarowali zgodnie przedstawiciele Solidarności i Sierpnia’80. Obaj potwierdzają jednak, że kompromis był konieczny, bo sytuacja firmy - jak i całego polskiego górnictwa - wydaje się trudna.

- Uzyskaliśmy kompromis, obie strony trochę ustąpiły. Musimy brać u dołu uwagę to, co będzie dalej z firmą – powiedział wiceprzewodniczący "S" w KHW Piotr Bienek. - Z bólem to podpisaliśmy, choć rozumiemy, że sytuacja jest trudna, pracownicy także to rozumieją - dodał Kasiński.

Priorytetem świadczenia dla pracowników

Kazimierz-Juliusz sprzedany. Za symboliczną złotówkę

Obaj związkowcy podkreślili, że priorytetem musiały być w takiej sytuacji prawa pracowników, a nie rencistów i rencistów, którzy mogą mieć zapewnione źródło dochodu. Zapowiedzieli działania na rzecz najuboższych z tej grupy i monity w sprawie rozwikłania sprawy deputatów węglowych do odwiedzenia rządu.

KHW to kolejna spółka, która przy obliczu kryzysu szuka zaoszczędzone pieniądze. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zwrócił się ostatnio do działających w korporacji związków zawodowych o opinię ws. zawieszenia na 4 lata części świadczeń, przy tym 14. pensji. We wrześniu JSW poinformowała, hdy rozważa także likwidację uprawnień emerytów do bezpłatnego węgla od początku 2015 r. We wrześniu uchwałę o likwidacji uprawnień m. in. emerytów i rencistów do odwiedzenia bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015 r. przyjął zarząd Kompanii Węglowej.

Według danych resortu gospodarki w pierwszym półroczu utrata finansowa całego polskiego górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772, 3 mln zł netto. Na sprzedaży węgla po pierwszych sześciu miesiącach korporacji węglowe straciły ponad miliard zł.

Związkowcy odrzucić dawali zgody na zmiany

Wszystko zaczęło się od protestów górników, którzy nie zaakceptować godzili się na zmiany zaproponowane przez KHW.

We wrześniu uchwałę na temat likwidacji uprawnień m. in. emerytów i rencistów do odwiedzenia bezpłatnego węgla od 1-wszą stycznia 2015 r. przyjął zarząd Kompanii Węglowej (KW). Niedawno rada nadzorcza spółki przyjęła program naprawczy; do tej pory Kompania nie ujawnia detali, które mają być wyciągnięte opinii publicznej być być może dopiero w drugiej dekadzie listopada.

Kazimierz-Juliusz sprzedany. Za symboliczną złotówkę

Według wcześniejszych sygnałów plan programu naprawczego KW dzięki lata 2014-20 zakładał metrów. in. ograniczenie kosztów, koncentrację produkcji w zakładach na temat wysokiej rentowności, zmianę strategii sprzedaży, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów i pozyskanie niezbędnych środków w dofinansowanie działalności spółki.

Jak wielokrotnie powtarzał prezes KW Mirosław Taras, wyjąwszy wdrożenia planu naprawczego korporacja wkrótce upadnie. W połówce września prezes informował, iż spośród 14 kopalń KW rentowne są trzy. Efekt finansowy po sześciu miesiącach wyniósł minus 342, 3 mln zł, wobec 228, 7 mln zł opłaty przed rokiem.

Według danych resortu gospodarki w pierwszym półroczu strata finansowa całego polskiego górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772, trzy mln zł netto. W samej sprzedaży węgla po pierwszych sześciu miesiącach spółki węglowe straciły ponad miliard zł.