Będzie strajk w Orlenie? Relacje zarzucają brak dialogu  Informacje

Będzie strajk w Orlenie? Związki zarzucają brak dialogu

Związkowcy PKN Orlen i podmiotów zależnych, włocławskiego Anwilu i Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino", zarzucają władzom korporacji brak dialogu w kwestii ich funkcjonowania i przy kwestiach pracowniczych. Zapowiadają pikietę pod kancelarią premier Ewy Kopacz.

Pikieta planowana jest na 5 listopada. Związkowcy chcą zwrócić uwagę na planowaną od nowego roku, an ich w mniemaniu niekorzystną, zmianę systemu zmianowego w PKN Orlen jak i również Anwilu z obecnego pięciobrygadowego na czterobrygadowy oraz na wypowiedzenie pakietu gwarancji socjalnych w Inowrocławskich Kopalniach Soli "Solino", gdzie trwa protest głodowy grupy pracowników.

PKN Orlen tworzy spółkę Południe. W do niej skład wejdą Trzebinia jak i również Jedlicze

- Zmiana programu czasu pracy dotyczy nie tylko PKN Orlen, ale też spółek grupy kapitałowej, w tym Anwilu. Ta zmiana polega na tymże, że na miejsce odchodzących na emeryturę nie pozostaną przyjmowani nowi pracownicy. Wówczas oznacza, że w PKN Orlen i spółkach stajnie kapitałowej, pracować będzie 20 proc. mniej pracowników a mianowicie powiedział Bogusław Pietrzak, szef związku zawodowego pracowników obrotu ciągłego w płockim koncernie.

Mniejsze zatrudnienie

Według niego, w obecnym pięciobrygadowym programie pracy w PKN Orlen i spółkach pracuje aktualnie ponad 3 tys. stu osób, an efektem planowanej zmiany byłoby zmniejszenie ilości zatrudnionych o ok. 600 osób i przejście w system czterobrygadowy.

- Mówi się o naszym, żeby Polacy nie wyjeżdżali zagranicę, żeby szykować świeże miejsca pracy, a tutaj robi się odwrotnie. Chodzi też o bezpieczeństwo zakładu. Zostaniemy w okrojonym składzie i to doprowadzi do tego, że bezpieczeństwo PKN Orlen będzie zagrożone a mianowicie ocenił Pietrzak. Przyznał, hdy z informacji, które posiadają związki, nowy czterobrygadowy system pracy miałby wejść przy życie od 1 stycznia 2015 r.

Jerzy Gawęda z "Solidarności" KAŻDY "Solino" powiedział, że procesem rozpoczęcia tam protestu głodowego było wypowiedzenie przez PKN Orlen pakietu gwarancji socjalnych z 1996 r., w poniższym w części inwestycyjnej, przewidującej doprowadzenie budowanych tam podziemnych magazynów na ropę naftową i paliwa do pełnej zdolności operacyjnej.

Tania ropa pomaga Orlenowi. Zysk grupy na pułapie 615 mln zł

- Pakiet ten był fundamentalnym dokumentem, na bazie którego prywatyzowano > > Solino < < pod kątem budowania podziemnych magazynów ropy i paliw, w których złożono strategiczne rezerwy państwa - przypomniał Gawęda. Według niego, podziemne magazyny, tworzone w wyeksploatowanych kawernach solnych, nie spełniają parametrów, które gwarantowałoby strategiczne dla kraju bezpieczeństwo energetyczne.

- Podstawowy problem, to określenie, jaka jest rola > > Solino < < w gospodarce produkcyjno-magazynowej, czy spółka ta zostanie tworzyła podziemne magazyny dzięki ropę i paliwa, choć nie tylko, bo okazać się może także na gaz. Obecnie magazyny nie spełniają roli, do której zostały przeznaczone. Tą sprawą powinien zająć się rząd - dodał Gawęda. Inowrocławskich kopalniach Soli "Solino" protest groszowy o charakterze rotacyjnym przewodzi od 20 października 9 do 11 pracowników.

Szereg inicjatyw

Odpowiadając dzięki pytania dotyczące systemu zmianowego w PKN Orlen gabinet prasowe spółki, podkreśliło, iż "w trosce o długoterminowy rozwój PKN Orlen" prowadzi szereg inicjatyw mających dzięki celu usprawnienie działań operatywnych, także w obszarze wytwórczości polegających m. in. na optymalizacji kosztów pracy. Jakim sposobem przyznał płocki koncern, prowadzone są analizy, dotyczące ewentualności zmian organizacji pracy wraz z systemu pięciobrygadowego na czterobrygadowy.

Polskie przedsiębiorstwa tracą pieniądze. Przez ataki hakerów

"Przesłankami do tego rodzaju analiz jest obserwowane pogorszenie sytuacji w branży rafineryjnej w Europie ostatnimi czasy, zmniejszenie marż rafineryjnych, spadający popyt na paliwa oraz coraz większa presja importowa" - zaznaczyło biuro prasowe PKN Orlen. Spółka przypomniała, że "w ostatnich latach w Ue zamknięto szereg rafinerii, natomiast wiele rafinerii istotnie powstrzymuje przerób".

PKN Orlen podkreślił, że jego celem wydaje się być realizacja strategii na czasy 2014-17, dalszy rozwój firmy i tworzenie pracownikom "perspektyw stabilnego zatrudnienia na potencjalne lata". Według płockiego firmy, "z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić", że liczba ludzi, które w wyniku odmian odeszłyby z pracy "byłaby znacznie mniejsza niż przedstawiana przez związki", a sam proces byłby rozłożony przy czasie, skierowany w przeważającej liczbie do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty systemem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych.

Pakiet socjalny

Odnosząc się do kwestii w Inowrocławskich Kopalniach Soli "Solino" biuro prasowe PKN Orlen zaznaczyło, że nieobowiązujący już pakiet socjalny "nie koncentrował się na gwarancjach socjalnych dla pracowników", natomiast zapisane tam czasowe gwarancje zatrudnienia wygasły w 2000 r. "Również pozostałe zobowiązania pakietu, dotyczące inwestycji i aspektów technicznych zostały zrealizowane. W związku z tymże pakiet jako nieaktualny jak i również wypełniony w całości film dokumentalny został wypowiedziany. Nie posiada również żadnych podstaw do kwestionowania bezpieczeństwa i skuteczności Podziemnego Magazynu Ropy jak i również Paliw" - wyjaśnił metrów. in. PKN Orlen.

Jak podkreślono w stanowisku, podziemny magazyn i tej infrastruktura są sprawne i spełniają wszystkie niezbędne wymagania wynikające z przepisów. PKN Orlen zapewnił jednocześnie, hdy realizowany w "Solino" program inwestycyjny gwarantuje bezpieczeństwo również w ramach wywiązywania się płockiego koncernu z obowiązków w stosunku do państwa, jak również stabilną sytuację ekonomiczną spółki.