Baza danych ubezpieczeniowych ma powiększyć wykrywalność nadużyć - UFG  Pieniądze

Nowy bat na oszustów ubezpieczeniowych. Wyrusza pilotażowy program

Zwiększenie wykrywalności oszustw w branży aktuarialnej - to cel systemu pilotażowego uruchamianego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Chodzi o nową bazę danych, jaka ma zawierać zarówno informacje o polisach majątkowych jak na przykład i o polisach na życie.

Jak czytamy w komunikacie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, do pilotażu przystąpiło sześć firm posiadających razem 70 procent rynku polis majątkowych w Polsce.

Walka z oszustwami

Celem budowy i prowadzenia listy, która ma zawierać również dane o polisach majątkowych jak i również o polisach w życie, jest zwiększenie wykrywalności oszustw w branży ubezpieczeniowej. Chodzi dla przykładu o identyfikację wielokrotnych roszczeń dotyczących owego samego wypadku, czyli o zapobieganie sytuacjom, gdy dochodzi do wyłudzenia świadczenia po wyniku zgłoszenia tej samej krzywdy - do kilku różnych ubezpieczycieli.

Wyższe sankcje za brak OC. Setki nieubezpieczonych pojazdów na rodzimych drogach

"Na przykład przy ubezpieczeniu bagażu, ubezpieczający będzie mógł - odpytując bazę - zorientować się, iż za dany bagaż państwo Y odebrali już zadośćuczynienie w kilku innych przedsiębiorstwach - i wstrzymać dywanom wypłatę" - czytamy.

Program pilotażowy, którego sfinalizowanie przewidziane jest we wrześniu przyszłego roku, polega dzięki próbnym zasileniu nowej podstawy przez wielu ubezpieczycieli, a następnie wykonaniu przez UFG przekrojowych analiz na podstawie zebranych danych.

Przypomniano, że obowiązek budowy bazy informacji ubezpieczeniowych nałożyła na kasa - ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Dobrowolne jest natomiast korzystanie z tej bazy przez ubezpieczycieli, jak wskazano przy komunikacie, będzie ono płatne według stawek określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Dotychczas budowa nowej podstawy kosztowała UFG ponad 4 miliony złotych. Kwota ta zostanie w przyszłości rozliczona ze składek wpłaconych za pośrednictwem ubezpieczycieli z chwilą przystąpienia do bazy. Całkowity poziom inwestycji będzie zależał od tego jak szybko jak i również ilu ubezpieczycieli przystąpi do odwiedzenia bazy, w jakim zakresie pozostaną ją zasilać i jak na przykład z tego korzystać.

"Mamy nadzieję, że na zasilanie bazy i korzystanie z jej funkcjonalności zdecyduje się większość towarzystw. Przystąpienie do bazy leży ponieważ w interesie zakładów, ponieważ - jak wynika wraz z natury zjawisk przestępczości aktuarialnej - pozostawanie poza systemem pozwalającym na ich identyfikację, powoduje przenoszenie się patologicznych zjawisk właśnie do tychże firm" - mówi cytowana w komunikacie Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wartość nieprawidłowości

Insurance Europe, europejska przygotowanie zrzeszająca ubezpieczycieli szacuje, iż nadużycia i wyłudzenia konstytuują około 10 procent wypłacanych przez branżę odszkodowań. Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń w 2016 roku wartość ujawnionych nieprawidłowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych w naszym kraju - wyniosła ponad 130 mln złotych.

Oznacza to, że światło codzienne w tej grupie polis, ujrzało tylko około dziesięciu procent wyłudzeń, zaś po przypadku pozostałych ubezpieczeń majątkowych i na życie a mianowicie mniej niż 5 %.